mozart

274 teksty – auto­rem jest mo­zart.

Tes­kno­ta od środ­ka człowieka rozrywa,
gdy Miłosc nag­le ki­lomet­ry odkrywa.
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 czerwca 2013, 21:19

Nad­sta­wiając dru­gi po­liczek, zacho­wujesz swo­ja twarz. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 czerwca 2013, 01:54

Cza­sem przez zwykłe dmuchniecie mo­zemy stra­cic to,
co sil­ne wiat­ry prob­le­mow nie pot­ra­fiły zniszczyc przez ty­le lat. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 31 maja 2013, 02:13

Bóg nasze łzy smutku
prze­siewa na łzy radości.
 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 maja 2013, 04:06

Spiesząc sie, wiele gu­bimy i zapominamy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 maja 2013, 23:39

Gniew jest jak ro­bal - przy­pelznie i sie przycze­pi do two­jego serca.
Cho­ler­ny ro­bal bez serca. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 maja 2013, 23:17

Człowiek sam so­bie nak­le­ja tas­me na us­ta...
tas­me zwa­na 'strachem'. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 kwietnia 2013, 11:51

Pa­radoks po­lega na tym, ze to wlas­nie w skom­pli­kowa­nym la­biryn­cie swoich uczuc, człowiek do­piero mo­ze od­na­lezc sa­mego siebie ... od­na­lezc to, cze­go przed wej­sciem nie był w sta­nie znalezc. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 kwietnia 2013, 11:06

Mi­losc jest naj­lep­sza ope­rac­ja na oczy...
zmienia spoj­rze­nie na dru­giego czlowieka..
spra­wia, ze sta­je sie piek­niej­szy... cenniejszy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 kwietnia 2013, 00:04

W ser­cu perły tęskno­ty się rozsypały. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 18 kwietnia 2012, 09:44

mozart

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

mozart

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność